Terms of use

1 Quyền và Trách nhiệm đối với Người bán

 • Người bán có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận thông tin và địa chỉ chính xác của Người mua trước khi tiến hành giao hàng. Lưu ý, Chợ Việt Mỹ Online không chịu trách nhiệm nếu Người bán gửi sai địa chỉ dẫn đến việc Người mua không nhận được hàng.
 • Người bán có trách nhiệm chứng minh việc giao hàng thành công của mình khi có tranh chấp xảy ra. Vì thế, Người bán có trách nhiệm lưu lại các giấy tờ vận chuyển như: vận đơn, giấy tờ chứng nhận đã hoàn tất việc giao hàng, hình ảnh hàng hoá được giao bao gồm đầy đủ các thông tin như: tên Người nhận, địa chỉ, ngày/giờ giao hàng, tên Hàng hoá, số lượng, v.v.
 • Nếu đơn hàng được giao thành công, Người bán nên chủ động liên hệ Người mua để xác nhận tình trạng món hàng và đề xuất Người mua xác nhận Đã nhận hàng trong phần giao diện Quản lý Đơn hàng của Người mua.
 • Người bán có trách nhiệm quy định rõ ràng thông tin/chính sách cho Người mua về giá, chất lượng, tình trạng Hàng hoá, chính sách đổi/trả Hàng hoá, chính sách bảo hành (nếu có) đối với từng loại Hàng hoá mà mình cung cấp. Trường hợp có tranh chấp phát sinh liên quan đến các vấn đề này hoặc Người mua từ chối nhận hàng, Chợ Việt Mỹ Online sẽ giải quyết dựa trên các thông tin/chính sách do Người bán đã quy định trong phần thông tin Người bán đã cung cấp cho Người mua để giải quyết tranh chấp/khiếu nại.
 • Người bán cam kết rằng, các khoản doanh thu của mình có thể làm phát sinh các nghĩa vụ về thuế theo quy định pháp luật hiện hành. Người bán cam kết sẽ thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuế (nếu áp dụng), đồng thời đảm bảo cho các bên liên quan bao gồm Chợ Việt Mỹ Online và/hoặc Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không có bất cứ trách nhiệm nào liên quan để việc thực hiện nghĩa vụ thuế của mình.
 • Người bán có trách nhiệm phối hợp với Chợ Việt Mỹ Online để tiếp nhận, giải quyết khiếu nại và hỗ trợ Người mua đối với các giao dịch trên trang Chợ Việt Mỹ Online.
 • Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật có hiệu lực tại từng thời điểm.

2  Quyền và Trách nhiệm đối với Người mua

 • Người mua có trách nhiệm cung cấp thông tin nhận hàng một cách đầy đủ và chính xác bao gồm: tên Người nhận, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng, v.v..

Lưu ý:

 • Chợ Việt Mỹ Online không đảm bảo việc hoàn lại tiền trong trường hợp Người mua không nhận được Hàng hoá do lỗi xuất phát từ việc Người mua cung cấp sai thông tin địa chỉ giao hàng, dẫn đến món hàng được hoàn trả lại cho Người bán hoặc mất. 
 • Người mua có trách nhiệm yêu cầu Người bán cung cấp các giấy tờ chứng nhận việc đã giao hàng, thông tin người giao hàng (nếu có) để có thể theo dõi tình trạng đơn hàng.
 • Người mua có trách nhiệm tìm hiểu và yêu cầu Người bán cung cấp các thông tin/chính sách , việc đổi/trả Hàng hoá, chất lượng Hàng hoá, chính sách bảo hành (nếu có) và các thông tin cần thiết khác.
 • Việc đổi ý và từ chối nhận hàng khi Hàng hoá đang trong quá trình vận chuyển thì phí vận chuyển và phí trả hàng sẽ được chuyển trực tiếp đến Người mua (theo qui định người bán) trong trường hợp này.
 • Trong thời hạn thoả thuận có ghi rõ trên mô tả kể từ lúc nhận Hàng hoá, Người mua có trách nhiệm kiểm tra, sử dụng và đánh giá chất lượng Hàng hoá để phản hồi cho Người bán:
 1.  Nếu Hàng hoá đúng như cam kết, thoả thuận bao gồm nhưng không giới hạn thông tin mô tả về tình trạng, chất lượng, số lượng, v.v., Người mua xác nhận “Đã nhận hàng” trong giao diện Quản lý Đơn hàng của mình để xác nhận giao dịch thành công.
 2. Nếu Hàng hoá không đúng như cam kết có trao đổi qua Chợ Việt Mỹ Online chat, không đúng như mô tả . Người mua có quyền từ chối không nhận/không mua Hàng hoá này và/hoặc yêu cầu đổi trả với Người bán được xác nhận bằng việc “Yêu cầu Trả tiền” trong giao diện Quản lý Đơn hàng của Người mua.
 • Trong thời hạn thoả thuận có ghi rõ trên mô tả người bán, nếu không nhận được hàng ,Người mua có quyền từ chối không nhận/không mua Hàng hoá này và/hoặc yêu cầu đổi trả với Người bán được xác nhận bằng việc “Yêu cầu Trả tiền” trong giao diện Quản lý Đơn hàng của Người mua.
 • Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật có hiệu lực tại từng thời điểm.

3 Quy trình giải quyết khiếu nại/tranh chấp

Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, Chợ Tốt luôn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải, và thoả thuận giữa hai Bên.

Trong thời hạn 01 ngày kể từ khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, trường hợp các Bên không thỏa thuận hoặc không giải quyết được, bên Khiếu nại có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Bên khiếu nại có thể gửi thông tin vụ việc khiếu nại/tranh chấp theo thông tin sau:

Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng (CSKH) – Chợ Việt Mỹ Online

Điện thoại: (909) 696-9929

Email: Hotro@chovietmyonline.comcom

Khi liên hệ, bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin về trường hợp cần khiếu nại, bao gồm nhưng không giới hạn: số điện thoại, email liên kết với Tài khoản , số điện thoại và email của Tài khoản có hành vi vi phạm, các bằng chứng liên quan như hình chụp vận đơn, giấy tờ chuyển hàng, hình chụp món hàng khi nhận, hình chụp các trao đổi qua lại giữa hai Bên hoặc các bằng chứng khác có thể hỗ trợ việc xác minh hành vi phạm, v.v.

Bước 2: Sau khi thu thập các thông tin, bằng chứng hợp lệ từ các Bên liên quan, Bộ phận CSKH của Chợ Việt Mỹ Online sẽ phản hồi cho Bên khiếu nại về kết quả giải quyết tranh chấp/khiếu nại như sau:

 • Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận vụ việc khiếu nại/tranh chấp hợp lệ với điều kiện vụ việc có tính chất đơn giản;
 • Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận vụ việc khiếu nại/tranh chấp, đối với với các vụ việc khiếu nại/tranh chấp phức tạp và cần thêm thời gian để xác minh các thông tin của Bên khiếu nại cung cấp.

Bước 3: Trường hợp không thể giải quyết hoặc nằm ngoài thẩm quyền giải quyết của Chợ Việt Mỹ Online, mỗi Bên có quyền khiếu nại hoặc đệ trình lên Cơ quan Toà án có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp theo pháp luật.

BẠN CAM KẾT ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NHƯ TRÊN CŨNG NHƯ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐƯỢC CHỈNH SỬA SAU NÀY.

vi Vietnamese
X